Privatumo nuostatos

Šios Privatumo nuostatos nurodo kokiu tikslu ir kaip UAB "Dogis" (toliau - Duomenų valdytojas) renka, naudoja ir apsaugo bet kuriuos duomenis, kuriuos Jūs perduodate naudodamiesi šia svetaine. Šios Privatumo nuostatos nurodo ir patvirtina, kad bet kokie Jūsų naudojantis šia svetaine perduoti duomenys yra apsaugoti.  Visi duomenys renkami ir apdorojami tik vadovaujantis ES ir Lietuvos teisės aktų nuostatomis. Šios Privatumo taisyklės yra ir ateityje bus reguliariai peržiūrimos, siekiant optimizuoti puslapio veikimą ir duomenų saugumo užtikrinimą. Kviečiame laikas nuo laiko peržiūrėti šias nuostatas bei įsitikinti, kad atsiradę pakeitimai Jums yra priimtini ir suprantami.

Šios Privatumo taisyklių nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti svetainės teikiamą turinį ir / ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųj įtelefoną, planšetę, televizoriųar kt.) naudojate. Savo veikloje taikome visas protingas technines ir administracines priemones tam, kad užtikrinti jūsų duomenų saugumą bei apsaugoti juos nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokią informaciją mes renkame bei kam ją naudojame?

Mes renkame tik tiesiogiai jūsų pateikiamą mums asmeninę informaciją, kurią pateikiate naudodamiesi mūsų sveitaine. Tokiu būdu renkama tokia informacija:

 • Jūsų vardas, pavardė (tokie kokius Jūs nurodote);
 • kontaktinė informacija tokia kaip el. paštas, telefono numeris;
 • demografinė informacija tokia kaip prekių pristatymo adresas, pašto kodas
 • atsiskaitomoji sąskaita
 • IP adresas

Ši informacija yra renkama išimtinai elektroninės prekybos vykdymo tikslais. Mes nerenkame ir nenaudojame, taip pat neperduodame naudoti jokiems tretiesiems asmenims jūsų perduotos mums informacijos TIESIOGINĖS RINKODAROS tikslais.

Informacijos saugojimo terminas - neregistruotam asmeniui perkant prekes – 3 metai nuo duomenų surinkimo. Registruoto nario duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio aktyvaus veiksmo. Aktyvusveiksmas – tai: prisijungimas prie savo paskyros. Pasibaigus šiems terminams, visi surinkti duomenys yra/ bus ištrinami be galimybės juos atgaminti.

Duomenų tvarkymo pagrindas- Prekių pirkimopardavimo taisyklės - sutartis.

Aukščiau nurodytą informaciją, renkame svetainės darbe naudodami slapukus (cookies), kurių sąrašą rasite žemiau.

Kam atskleidžiama jūsų perduota informacija? 

Jūsų perduota informacija gali būti atskleista tik siekiant efektyviai vykdyti elektroninę prekybą arba kitais atvejais, kurie išvardinti žemiau:  

 • Jūsų perduota informacija gali būti atskleidta įmonėms, teikiančioms mūsų įmonei atitinkamas paslaugas sutarytų rašytinių sutarčių pagrindu, t. y. įmonėms, teikiančioms pašto, pasiuntinių tarnybos paslaugas. Šios įmonės gali naudoti Jūsų duomenis tik tiek, kiek tai yra būtina įvykdyti jų įsipareigojimus ir neturi teisės perduoti Jūsų duomenų kitiems asmenims ar kitaip panaudoti nei kad tinkamai suteikti paslaugas.
 • kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus. 

Atvejai, kada mes galima atskleisti Jūsų informaciją kitoms šalims: 

 • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą;
 • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • norėdami apsaugoti mūsų įmones teises, turtą bei užtikrinti jų saugumą;
 • galime atskleisti Jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai pvz. bendrovių susijungimo, teisių perdavimo ar bankroto atveju;
 • kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba prašymu.

Ką mes darome su informacija, kurią gauname? Kam reikalingi slapukai?

Informacija renkama bei slapukai naudojami, siekiant užtikrinti sklandų ir efektyvų svetainės darbą. Jūsų perduota informacija mums leidžia gerai vykdyti savo įsipareigojimus Jums, o taip pat užtikrina greitą ir sklandų prekių įsigyjimą sveitainėje. Tai yra pagrindinės priežastys kodėl yra naudojama informacija ir kodėl svetainėje naudojami slapukai.

Slapukų naudojimas 

Slapukai naudojami tam, kad svetainė efektyviai funkcionuotų ir leistų Jums pasinaudoti visomis jos teikiamomis funkcijomis - toks yra pagrindinis slapukų (agliškai cookies) naudojimo tikslas. Slapukai tai nedideli informacijos elementai, kurie yra išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje, kada pradedate naudotis mūsų svetaine. Jie padeda Duomenų valdytojo svetainei atpažinti Jus kaip ankstesnį  svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pan. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą bei reaguoti į atsirandančias klaidas.

Slapukų naudojimas:

 • slapukai leidžia atpažinti Jus, kaip vartotoją, kad ateityje nereikėtų rinkti pasikartojančios informacijos;
 • slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metubei užtikrinti sklandų ir greitą svetainės veikimą.

Slapukų rūšys: 

 • būtini slapukai yra griežtai būtini, kad svetainė galėtų atlikti pagrindinesfunkcijas. Be šių slapukų nebūtų įmanoma teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti;
 • veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine ir leidžia laiku reaguoti į iškilusias klaidas.

 • funkciniai slapukai leidžia efektyviai ir greitai naudotis sveitaine, nes pvz. įsimena tokius dalykus kaip Jūsų vartotojo vardas ir pan. 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus 

Naudojantis Jūsų naršykle, priklausomai nuo jos tipo, Jūsų galite konfiguruoti naršyklę ir valdyti slapukus arba galite visiškai atsisakyti slapukų. Turėkite omeny, kad visiškai atsisakius slapukų, svetainė gali veikti nekorektiškai ir negalėsite pasinaudoti visomis svetainės teikiamomis paslaugomis.

Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojo Facebook paskyrai naudojama šio socialinio tinklo privatumo politika bei jos slapukai.

Saugumas

Šiomis Privatumo taisyklėmis patvirtiname, kad visa Jūsų suteikta informacija yra saugi, bei mes dedame visas protingas technines bei admistracines pastangas, siekdami ją apsaugoti. Mes neperduodame, neparduodame ir kitais būdais neperleidžiame Jūsų asmeninės informacijos bet kokiai trečiajai šaliai, kitais nei šiose Privatumo taisyklėse nustatytais atvejais.

Nuorodos į kitus tinkalapius

Mūsų sveitainė galite rasti nuorodų į kitus tinklalapius. Turėkite omenyje, kad paspaudus bet kurią aktyvią trečiosios šalies nuorodą, Jums galios tos trečiosios šalies privatimo taisyklės, todėl būtinai su jomis susipažinkite prieš tęsdami naršymą trečiosios šalies svetainėje.

Jūsų asmeninės informacijos kontrolė ir Jūsų teisės

Jūs naudodamiesi svetaine ir suteikę savo informaciją, turite šias teises: 

 • teisėžinoti - Jūs turite teisę žinotiapie savo duomenų tvarkymą;
 • teisė susipažinti - Jūsų turite teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • teisė ištaisyti - Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti arbapapildyti asmens neišsamius asmens duomenis;
 • teisė sunaikinti duomenis, "būti pamirštam" - Jūs turite teisę savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus duomenų saugojimą);
 • teisė apriboti duomenų tvarkytą - Jūs turite teisę reikalauti, kad  Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai teisėtų priežasčių;
 • teisė perkelti - Jūs turite tteisę į duomenų perkėlimą;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. 

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, tik įstatymų numatytais atvejais arba esant kompetentingų institucijų nurodymams, taip pat siekiant užtiktinti Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Slapukų sąrašas

Slapuko pavadinimasSlapuko aprašymas

Naudojami duomenys

Galiojimo laikas

CART Asociacija su pirkėjo krepšeliu. Tikslas - priminimas apie "pamirštą krepšelį". Grupuoti produktai, kuriuos klientas yra įsidėjęs į krepšelį.

Naršyklės sesijos pabaiga.

CATEGORY_INFO Saugo kategorijos informaciją, greitesniam puslapio užkrovimui.  Kategorijų turinys, susietas su panašiais atributais.  Naršyklės sesijos pabaiga.
COMPARE Saugo informaciją apie prekes, įkeltas į sąrašą "Palyginti".  Prekės iš sąrašo "Palyginti".  Naršyklės sesijos pabaiga.
CUSTOMER Užšifruotas pirkėjo ID.  Pirkėjo ID.  Naršyklės sesijos pabaiga.
CUSTOMER_AUTH Indikatorius, rodantis ar klientas yra prisijungęs prie svetainės.  Pirkėjo ID.  Naršyklės sesijos pabaiga.
CUSTOMER_INFO Užšifruota kliento grupė.  Kliento, kuris priskirtas grupei, ID.  Naršyklės sesijos pabaiga.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Saugo kliento segmentinę ID.  Kliento ID.  Naršyklės sesijos pabaiga.
EXTERNAL_NO_CACHE Identifikuoja ar įjungtas puslapio kešavimas ar ne.  Paskutiniai peržiūrėti puslapiai.  Naršyklės sesijos pabaiga.
FRONTEND Kliento sesijos unikalus ID.  Kliento unikalus sesijos ID.  Naršyklės sesijos pabaiga.
GUEST-VIEW Leidžia pirkti svečio teisėmis.  Kliento ID, užsakymo informacija.  Naršyklės sesijos pabaiga.
LAST_CATEGORY Paskutinė peržiūrėta kategorija.  Kategorijos ID, Kliento ID.  Naršyklės sesijos pabaiga.
LAST_PRODUCT Informacija apie daugiausiai peržiūrėtus produktus.  Produkto ID, Kliento ID.  Naršyklės sesijos pabaiga.
NEWMESSAGE Indikuoja apie gautą naują pranešimą.    Naršyklės sesijos pabaiga.
NO_CACHE IIdentifikuoja ar naudojamas kešavimas.    Naršyklės sesijos pabaiga.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Nuoroda į kliento krepšelį ir puslapyje peržiūrėtą informaciją. Kliento ID, krepšelio turinys.  1000 s.
POLL Reitinguotų prekių informacija.    Naršyklės sesijos pabaiga.
POLLN Reitinguotų prekių informacija.    Naršyklės sesijos pabaiga.
RECENTLYCOMPARED Lygintų prekių sąrašas.    Naršyklės sesijos pabaiga.
STF Informacija kokias prekes klientas rekomendavo kitiems siųsdamas el. paštą.  Kliento ID, prekių ID.  Naršyklės sesijos pabaiga.
STORE Parduotuvės išvaizdos pasirinkimas. Kalbos pasirinktis deaktyvuota.    Naršyklės sesijos pabaiga.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Identifikuoja ar leido naudoti klientas slapukus. Kliento ID.  1 metai.
VIEWED_PRODUCT_IDS Peržiūrėtų produktų sąrašas.  Kliento ID, prekių ID.  Naršyklės sesijos pabaiga.
WISHLIST Užšifruotas prekių, įkeltų į "Norų sąrašą" sąrašas.  Kliento ID, prekių ID.  Naršyklės sesijos pabaiga.
WISHLIST_CNT Prekių skaičius "Norų sąraše".  Kliento ID, prekių ID.  Naršyklės sesijos pabaiga.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šių Privatumo nuostatų neatitikimus ar turite klausimą, kviečiame susisiekti su mumis bet kuriuo Jums patogiu būdu - telefonu, el. paštu, paštu.

Mūsų rekvizitai

Pavadinimas: UAB "Dogis" 

Įmonės kodas: 302564732 

Registracijos adresas: Jovarų g. 22, LT-14218 Rastinėnai 

Tel.: 867470401 

El. paštas: info (eta) dogis.lt

Skundų pateikimas 

Skundus, susijusius su šiomis Privatumo nuostatomis bei jų laikymųsi, maloniai prašome pateikti mums aukščiau nurodytais rekvizitais.

Baigiamosios nuostatos 

Šios Privatumo nuostatos bus peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujintos Privatumo nuostatos bus talpinamos mūsų svetainėje. Jei ir toliau naudositės mūsų svetaine, laikysime, kad sutinkate su atnaujintų Privatumo nuostatų taikymu. 

Šios Privatumo nuostatos patvirtintos įmonės 2018 m. balandžio 30 d.

Paskutinį kartą Privatumo nuostatos peržiūrėtos 2018 m. balandžio 30 d.