Prekių pirkimo-pardavimo sutartis

Šiame skyriuje rasite naudingus patarimus kaip reikėtų įsigyti prekę el. parduotuvėje. Iškilus klausimams, maloniai kviečiame kreiptis užpildant „Kontaktinę formą“ ir/ arba kontaktiniais telefonais.

Bendrosios nuostatos

UAB „Dogis“ (toliau vadinama Pardavėju), jai priklausančioje internetinėje parduotuvėje (toliau – El. parduotuvė) prekyba vykdo vadovaujantis šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis (toliau - Taisyklės).

Pirkėjas - tai fizinis,  arba juridinis asmuo, kuris patvirtinęs suformuotą Pirkinių krepšelio turinį (toliau - Užsakymą), įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas. Laikoma, jog Pirkėjas, suformavęs Pirkinių krepšelį, prisijungęs prie El. parduotuvės bei patvirtinęs užsakymą nurodyta forma, yra susipažinęs su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus gali pirkti prekes El. parduotuvėje, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

Užsiregistravus El. parduotuvės sistemoje i/ arba sudarant pirkimo – pardavimo sandorį per El. parduotuvės sistemą, sandoris laikomas sudarytu ir šios taisyklės galioja kaip privalomas juridinis dokumentas bei pagrindas, kuriuo vadovaujantis nustatomos abipusės šalių teisės pareigos bei atsakomybė įsigyjant prekes El. parduotuvėje.

Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, ginčas teisme sprendžiamas pagal Pardavėjo registracijos vietovės adresą.

Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pirkimo – pardavimo ir pristatymo sąlygas bei šias Taisykles.

Prekių pirkimas pardavimo būdai ir procesas

Prekės parduodamos El. parduotuvėje tokiu būdu:

-      Prekės įsigyjamos pirkimo – pardavimo sutartį sudarant naudojant ryšio priemones, taikomos taisyklės, patvirtintos LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo atsižvelgiant į Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekės pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas Pardavėjui raštu apie tai per 14 (keturolika) dienų nuo Prekės pristatymo dienos, jeigu Prekė nebuvo naudota, tebeturi etiketę, nebuvo sugadinta ir jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, taip pat tebėra originalioje pakuotėje, jei tokią turėjo, išskyrus atvejus, numatytus LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakyme Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.

Tokiu atveju Pirkėjas gali grąžinti tik nenaudotas Prekes, nepakeitusias savo išvaizdos, kokybinių savybių, kartu su visomis Prekių identifikavimo etiketėmis bei originaliu įpakavimu, jei toks buvo. Pardavėjas šiuo atveju turi teisę atsisakyti priimti Prekes, kurios neatitinka aukščiau nurodytų savybių. Tokiu atveju jei grąžinamos Prekės yra nepakeitusios savo išvaizdos, kokybinių savybių, kartu su visomis Prekių identifikavimo etiketėmis bei originaliu įpakavimu, jei toks buvo, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) darbo dienų grąžinti Pirkėjui jo sumokėtuosius pinigus, iš jų išskaičiuojant Pardavėjo patirtas Prekių siuntimo išlaidas, bankinių pavedimų mokesčius, užsakymo administravimo bei supakavimo mokesčius ir kitus tiesioginius nuostolius.

********

Prekių įsigyjimas vykdomas pildant El. parduotuvėje Prekių užsakymą vadovaujantis aiškiais nurodymais ekrane. Pildant užsakymą Pirkėjas turi galimybę bet kuriuo momentu koreguoti pasirinktus Prekių kiekius, atsisakyti jų įsigyjimo, redaguoti pristatymo ir kitą informaciją. El. parduotuvėje pirkti galima tiek esant registruotu vartotoju, tiek užpildant vienkartinius el. užsakymus El. parduotuvėje, tačiau būtinai pateikiant visus tikslius savo duomenis, reikalingus sudaryti Pirkimo pardavimo sandoriui. Šie duomenys naudojami tik Prekių išsiuntimui, kitaip neapdorojami ir niekam neperduodami apart pasiuntinių tarnybos. El. parduotuvė nenaudoja asmeninių Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, bei jų neteikia tam tikslui trečiosioms šalims.

Prekių pirkimas - pardavimas vykdomas po to, kai pateiktas užsakymas yra patvirtinamas El. parduotuvės administratoriaus el. paštu. Atsiskaitymas už Prekes vykdomas šiose Taisyklėse nustatytais būdais.

Pirkėjui pageidaujant įsigyti užsakomąsias Prekes, visos Prekių pirkimo pardavimo, pristatymo bei kitas sąlygos derinamos atskiru Šalių susitarimu. Tokiu atveju Pirkėjas įsipareigoja padengti visą Prekių bei jų pristatymo išlaidų, jei tokios yra, sumą išankstiniu pavedimu. Pirkėjui pageidaujant įsigyti užsakomąsias Prekes gali būti taikomi minimalūs Prekių užsakymo kiekiai. Pirkėjui atsisakius užsakomųjų prekių, Pirkėjui pinigai negrąžinami.

Jei Pirkėjas iki Prekių išsiuntimo momento atsisako sandorio, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus, jei tai buvo padaryta, ne vėliau kaip per 14 (darbo) dienų.

Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka

Prekių užsakyme ir Parduotuvėje patalpintų bei parduodamų Prekių nurodytos kainos yra galutinės ir nekeičiamos. Prekių kainos yra pateiktos su PVM.

Mokestis už pristatymą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, sugeneruojamas užsakymas, kurio patvirtinimas atsiunčiamas registruojantis nurodytu el. paštu. Apmokėti jį galima:

-       pervedant pinigus į Pardavėjo sąskaitą, operaciją atliekant bet kokiame Lietuvos Respublikos banke arba naudojantis elektronine bankininkyste. Pirkėjas apmoka visą bendrą užsakymo kainą (bankiniu pavedimu) ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po užsakymo patvirtinimo iš El. parduotuvės administratoriaus pusės gavimo dienos. Laiku neapmokėjus bendros užsakymo kainos, užsakymas yra naikinamas iš El. parduotuvės sistemos.

- grynaisiais pinigais (COD paslauga) sumokant nurodytą pinigų sumą Prekes pristačiusiam Pasiuntiniui. Grynųjų pinigų priėmimo paslauga papildomai apmokestinama 1,50 Eur mokesčiu. Pirkėjui atsisakius pristatytų Prekių, Pirkėjas privalo padengti Prekių pristatymo išlaidas per 3 d. d. nuo bandymo pristatyti Prekes dienos bankiniu pavedimu. Pirkėjas privalo turėti tikslią pinigų sumą, kurią reikės apmokėti kurjeriui už prekes ir/ar pristatymo išlaidas. COD paslauga Pirkėjui teikiama, tik papildomai apie ją informavus Užsakymo komentaruose. Pakeisti atsiskaitymo būdo, po prekių išsiutimo, nebeįmanoma. Apie pageidavimą mokėti grynaisiais pinigais, Pirkėjas pažymi užsakymo komentaruose - papildomai el. laišku Pirkėjas informuojamas apie galutinę mokėtiną sumą kurjeriui su grynųjų pinigų priėmimo mokesčiu.

-       dovanų kuponu. Vienu kuponu prekes apmokėti galima tik vieną kartą. Pasirinkus prekių už mažesnę sumą nei nurodyta kupone, pinigai negrąžinami. Jeigu kupono suma nepadengia Pirkėjo užsakymo sumos, tai pradedamas vykdyti tik tuomet, kai Pirkėjas apmoka užsakymo skirtumą pagal sąskaitą išankstiniam mokėjimui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Jei per nustatytą terminą skirtumas neapmokamas, užsakymas naikinamas iš El. parduotuvės sistemos ir pakartotinai kupono panaudoti apmokėjimui negalima. Kol Pirkėjas neapmoka užsakymo sumos skirtumo, o Užsakymas nepradėtas vykdyti, užsakymo galima atsisakyti, informavus Pardavėją apie tai elektroniniu paštu ir/ arba kontaktiniais telefonais. Atsisakyme Pirkėjas privalo nurodyti užsakymo numerį bei savo kontaktinius duomenis (vardas, pavardė). Tokiu atveju po trijų darbo dienų dovanų kuponą galima bus naudoti apmokėjimui iš naujo, o ankstesnis užsakymas bus anuliuotas.

Dėmesio: Minimali užsakymo suma yra 10,14 Eur (dešimt eurų, 14 ct). Pirkėjui suformavus mažesnį nei 10,14 Eur (dešimt eurų, 14 ct) užsakymą, Prekių krepšelis nėra formuojamas ir Užsakymas nėra vykdomas. Pristatymo bei pakavimo išlaidos į bendrą užsakymo sumą neįskaičiuojamos.

Pirkėjas, vykdydamas mokėjimą, turi būtinai nurodyti užsakymo numerį!

Užsakymo neapmokėjus per 3 (tris) darbo dienas, Pardavėjas užsakymą anuliuoja, o Pirkėjas neturi teisės reikšti jokių pretenzijų, susijusių su Užsakymo vykdymu.

Šalių teisės ir pareigos

Pardavėjas:

-       įsipareigoja Pirkėjo prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą Prekę bei išsamią profesionalią konsultaciją dėl jos naudojimo;

-       įsipareigoja Taisyklėse numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Pirkėjui naudotis Parduotuvės teikiamoms paslaugomis;

-       turi teisę apriboti Pirkėjo priėjimą prie El. parduotuvės sistemos priėjimo arba panaikinti registraciją, jei yra nustatomi Pirkėjo, kaip vartotojo, veikla, kuri kenkia El. parduotuvės sistemai, jos stabilumui, veikimui ir vientisumui;

-       turi teisę bet kada apriboti Pirkėjo teises arba panaikinti registraciją, jeigu jis nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų;

-       turi teisę apriboti Pirkėjo, kaip registruoto vartotojo, patekimą į sistemą, jei duomenys yra perduoti trečiajam asmeniui ir/ ar nesilaikoma konfidencialumo pareigos dėl El. parduotuvės sistemoje esančios informacijos konfidencialumo, prieinamos Pirkėjui kaip registruotam vartotojui.

-       įsipareigoja saugoti Pirkėjo pateiktų duomenų konfidencialumą ir jie naudojami tik sudarant pirkimo – pardavimo sandorius. Šie duomenys nėra tvarkomi automatizuotu būdu.

-       jokiais būdais nenaudoja Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais ir užtikrina, kad jie nebūtų perduoti tretiesiems asmenims;

-       turi teisę, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus, bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Pirkėjo pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, taip pat El. parduotuvės Prekių asortimentą bei Prekių kainas. Naujos Taisyklės, asortimentas ir kainos įsigalioja nuo jų patalpinimo į El. parduotuvę dienos. Pirkėjo užsakymai, pateikti iki pakeitimų patalpinimo, įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles bei sąlygas.

-       nėra atsakingas ir nekompensuoja Pirkėjui jo patirtos žalos, kuri kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo;

-       nėra atsakingas už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė yra;

-       neatsako už Parduotuvėje kitų trečių šalių skelbiamą reklamą, jei tokia būtų skelbiama, ir joje esančios informacijos teisingumą.

Pardavėjas turi ir kitų teisių bei pareigų, kurios nustatytomis šiomis Taisyklėmis.

Pirkėjas:

-      atsiskatyti su Pardavėju už įsigyjamas Prekes, bei padengti Pardavėjo patirtus nuostolius ir išlaidas, jei tokie atsiranda dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjui vykdant Užsakymą;

-       atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims be išankstinio El. parduotuvės administracijos leidimo;

-       atsako už savo veiksmus atliktus internetinėje El. parduotuvėje;

-       įsipareigoja laikytis El. parduotuvės Prekių pirkimo – pardavimo bei kitų taisyklių reglamentuojančių El. parduotuvės tvarkingą darbą;

-       įsipareigoja aptartais terminais priimti ir atsiskaityti už įsigytas prekes;

-       neatskleisti El. parduotuvės sistemoje, Pirkėjui, kaip registruotam vartotojui, prieinamos informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus kai tą įpareigoja padaryti Lietuvos Respublikos teisės aktai;

-       pateikti teisingus duomenys apie save bei nedelsiant juos atnaujinti jiems pasikeitus, kitu atveju El. parduotuvė neatsako už prekių nepateikimą laiku ar jų pateikimą neteisingai nurodytu adresu;

-       negadinti ir nekenkti El. parduotuvės sistemos veikimui, vientisumui ir/ ar stabilumui.

Pirkėjas turi ir kitų teisių bei pareigų, kurios nustatytomis šiomis Taisyklėmis.

Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus gali pirkti el. parduotuvėje, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą.

Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

Duomenų saugumas

Asmuo prieš tapdamas Pirkėju turi galimybę užsiregistruoti Pardavėjo svetainėje, tačiau Prekes galima įsigyti ir papildomai nesiregistruojant. Registracijos ir/ ar vienkartinio Užsakymo pildymo metu metu Pirkėjas pateikia savo tikslius ir teisingus asmeninius duomenis, kurie reikalingi ir yra naudojami tik pirkimo – pardavimo sandoriui El. parduotuvėje sudaryti ir identifikuoti Pirkėją.

Pardavėjas patvirtina, o Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami tik Pirkėjo identifikavimui užsakant Prekę ir užsakytų Prekių pristatymui. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius Prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymu susijusias paslaugas. Pirkėjo asmens duomenys taip pat gali būti atskleisti ir tuomet, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

Pardavėjas įsipareigoja užtikinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Pirkėjo duomenys nėra naudojami tiesioginės rinkodaros tikslaist. y. Pardavėjas nesiunčia Pirkėjui jokių naujienlaiškių, SMS žinučių ir nesinaudoja Pirkėjo pateikta informacija tiesioginės rinkodaros tikslais. Maloniai prašome nepildyti savo el. pašto į Naujienlaiškių siuntimo formą, nes ši paslauga yra neaktyvuota ir artimiausiu metu bus išinstaliuota.

Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui. Pirkėjas, sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą, nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris atsižvelgdamas į Pirkėjo pranešimą, užblokuoja Pirkėjo prisijungimo galimybę. Tokiu atveju Pirkėjas, norėdamas būti registruotu Vartotoju, privalo užsiregistruoti iš naujo, pasirinkdamas naują prisijungimo slaptažodį.

Prašome papildomai susipažinti su Privatumo nuostatomis, kurios reguliuoja asmens duomenų apsaugą šioje svetainėje, remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Nr. 2016/679 (ES).

Prekių pristatymas, teikimas ir garantija 

Dėmėsio: Dėl COVID-19 ir paskelbto karantino, prekių siuntimas konsoliduojamas ir prekių pristatymas gali vėluoti! Galimas vėlavimas nuo 3-21 d. d.

Prekės pristatomos per siuntų kurjerį. Pristatymo įkainis nurodomas pasirinkus šį pristatymo būdą ir turi būti sumokamas kartu su pasirinktos prekės kaina. Įprastine tvarka Prekė išsiunčiama 1-5 d. d. po apmokėjimo gavimo dienos; arba jei Pirkėjas pasirinko apmokėti grynaisiais pinigais Pasiuntiniui, per 1-5 d. d. po Pirkėjo užsakymo pateikimo El. parduotuvės sistemoje. Pirkėjas tinkamam pristatymui privalo nurodyti adresą, kuriuo jį pasiuntinys galės rasti darbo metu ir perduoti siuntą. Prekės pristatomos kasdien nuo 8-17 val. darbo dienomis. Prieš pristadydamas prekes Pasiuntinis įprastai pasitikslina tinkamą Pirkėjui laiką telefonu. Prekių išsiuntimo dieną bei pristatymo dieną pasiuntinių tarnyba Pirkėjui siunčia papildomą informaciją apie jo siuntą, kurjerio kontaktinį numerį, bei galimybę atsiimti siuntą Pick Up punkte - dėl pastarojo Pirkėjas sprendžia savo iniciatyva.

Prekės pristatomos visoje Lietuvoje. Jei Pirkėjas nori užsakyti Prekių pristatymą į kitą šalį ar į Kuršių Neriją, tokiu atveju tiek prekių įsigyjimas, tiek jų pristatymas derinamas atskiru Šalių susitarimu.

Atvejai kada siunta yra apmokestinama PAPILDOMAI ir nukeliami pristatymo terminai - jei Pirkėjas pageidauja Prekes gauti Prekes:

- konkrečią valandą arba po 17 val.,

- savaitgalį;

- kitu nei Užsakyme nurodytu adresu.

Visais aukščiau įvardintais atvejais siuntos pristatymas yra STABDOMAS. Aukščiau nurodytais atvejais siuntimo paslaugos apmokestinamos PAPILDOMAI ir taikoma mažiausiai 100 proc. pristatymo išlaidų priemoka. Prekės pristatomos tik Pirkėjui sumokėjus priemokas už papildomas Prekių pristatymo paslaugas.

Prekes bandoma pristatyti Pirkėjui tris kartus! T. y.  Pirkėjas iš vakaro informuojamas apie jam keliaujančią  Prekę SMS žinute; pristatymo dieną - SMS žinute primenama apie siuntą ir atsiunčiamas Kurjerio kontaktinis telefonas. Jei Pirkėjas numatytą dieną negali priimti Prekių, Prekių pristatymas kitą dieną ar kitu laiku, apmokestinamas papildomai. Tokiu atveju Prekių pristatymas stabdomas, kol Pirkėjas primokės priemoką.

Prekių pristatymo adreso pakeitimas įmanomas tik iki prekių perdavimo kurjeriui momento, vėliau adreso keitimas neįmanomas. Jei Pirkėjas pageidauja pakeisti pristatymo adresą, tokiu atveju jis yra papildomai apmokestinamas kaip už naują siutimą. Taip pat Prekės Pirkėjui gali būti paliekamos Pick Up punkte, tai Pirkėjas papildomai derina tiesiogiai su kurjeriu. Prekės paliekamos tik tuose Pick Up punktuose, kurie yra netoliese pagrindiniame vežime nurodyto adreso.

Prekių tiekimo terminai prekėms skiriasi. Jei užsakoma per kurjerį, prekės išsiunčiamos per kurjerių tarnybą po Pirkėjo atlikto apmokėjimo 1-5 d. d., kurjeris pristato prekes Lietuvoje per 1-5 darbo dienas; tokia pat tvarka galioja ir pasirinkus apmokėjimo grynaisiais pinigais paslaugą. Jei Pirkėjas užsako užsakomąsias Prekes, Prekių pristatymo terminas skaičiuojamas individualiai. Užsakymai priimami ir vykdomi tik darbo dieną, pateikus jį poilsio ar švenčių dieną, jis bus administruojamas tik kitą darbo dieną, su sąlyga, kad atliktas apmokėjimas. Užsakant užsakomąsias Prekes, atsiskaityti grynaisiais pinigais neįmanoma.

Kai Pirkėjas pasirenka šiose Taisyklėse numatytą apmokėjimo būdą – COD (grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu), Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

Prekių pristatymo kaina suformuotam Užsakymui paskaičiuojama sąskaitoje.

Pardavėjas Prekių pristatymą vykdo pasitelkdamas trečiuosius asmenis - kurjerius. Prieš pristatydami prekę kurjeriai iškilus būtinybei turi teisę susisiekti su Pirkėju ir pasitikslinti dėl tikslaus laiko, kuriuo Pirkėjas priims pristatomas Prekes. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas Prekes priimantis asmuo („Gavėjo duomenys“), jas priimti privalo pats Pirkėjas.

Tais atvejais kai Pirkėjas negali priimti sutartu laiku Prekių, jis nedelsdamas informuoja telefonu Prekes pristatantį kurjerį ir Pardavėją.

Jeigu Pirkėjo nurodytu adresu ir su juo suderintu laiku Prekės pristatomos, tačiau Pirkėjas nerandamas, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo.

Prekių kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Pirkėjas kruopščiai patikrina Prekės perdavimo momentu. Priimdamas Prekę Pirkėjas privalo pasirašyti Prekės pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad Prekė jam buvo įteikta.

Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Pirkėjas privalo pareikšti raštu priimdamas Prekes. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių gavimo.

Pirkėjas, gavęs prekes, privalo patikrinti siuntos būklę, ir pastebėjęs neatitikimus, pažeidimus ar sugadinimus pažymėti tai važtaraštyje bei surašyti siuntos pažeidimo aktą. Pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista. Visos pretenzijos turi pareikštos Prekes pristačiusiam Kurjeriui, kitu atveju Pirkėjas nebeturi teisės pareikšti pretenzijų dėl akivaizdžių siuntos trūkumų ir/ ar siuntos pažeidimo metu padarytų Prekių trūkumų, ir Prekės laikomos pristatytos tinkamai.

Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti Prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Pirkėją.

Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas atsirado dėl Pirkėjo kaltės.

Pastaba: siunčiantis prekes per kurjerį, Pirkėjui pereina atsitiktinė prekių sugadinimo ir/ ar žuvimo rizika.

Dėmesio - Prekių pristatymo kaina į Kuršių Neriją, apskaičiuojama atskirai ir nurodoma Pirkėjui el. paštu.

***************

Prekių garantija

Pardavėjas pareiškia, kad Prekės atitinka šioms Prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos Prekės bendros savybės pateikiamos prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.

Pardavėjas neatsako už tai, jeigu Parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realių šių Prekių savybių dėl Pirkėjo naudojamų ryšio priemonių perteikiamo vaizdo ypatybių, taip pat gali skirtis atskirų prekės komponentų spalvos - tai nurodoma prekių aprašyme.

Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, savarankiškai taisė Prekę, arba trūkumai atsirado dėl natūralaus prekės nusidevėjimo, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų.

Prekėms garantinis laikotarpis nėra suteikiamas. Pretenzijas dėl užslėptų prekių kokybės trūkumų Pirkėjas gali pareikšti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių priėmimo – perdavimo momento, su sąlyga kad prekė, dėl kurios yra pareiškiama pretenzija dėl trūkumų, yra nenaudota pagal tikslinę jos paskirtį. Panaudotų prekių ir/ ar kokybiškų, išskyrus jei tai numato šios Taisyklės, Pardavėjas atgal nepriima, nekeičia bei pinigų negrąžina. 

Prekių grąžinimas 

Tokiu atveju, jei Pirkėjas įsigyjo prekes sudarydamas pirkimo – pardavimo sutartį naudojant ryšio priemones, taikant taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo atsižvelgiant į Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“, parduotų Prekių paslėpti trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".

Prekės privalo būti grąžintos ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po to, kai Pirkėjas atsisako sudaryti su Pardavėju pirkimo - pardavimo sutartį.

Prekė iš Pirkėjo priimama grąžinimui, jeigu:

-       Prekė nenaudota, nepraradusi savo prekinės išvaizdos bei nėra sugadinta;

-       Prekė pateikiama originalioje tvarkingoje pakuotėje;

-       Grąžinama pilna Prekės komplektacija, Prekę lydintis dokumentai;

-       Pirkėjas pateikia Prekės įsigijimo dokumentą.

Pardavėjas turi teisę nepriimti kokybiškų Prekių, jeigu Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse numatytos grąžinimo tvarkos.

Grąžinamos Prekės priimamos grąžinant Prekes į Pardavėjo buveinės vietą. Visos Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.

Prekės grąžinamos tik per kurjerių tarnybą! Atkreipiame dėmesį: Lietuvos pašto paštininkai siuntų nepristato, todėl grąžinimą būtina siųsti per kurjerį. Iš terminalų, paštų, autobusų, traukinių ir pan. siuntų NEIMAME - prekės turi būti grąžinamos el. parduotuvės adresu!